Dodatkowe informacje i dokumenty

Rok szkolny 2016/2017

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z koniecznością zorganizowania nauki religii dla członków wszystkich kościołów lub związków wyznaniowych, do których należą uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, proszę o wypełnienie i podpisanie właściwego oświadczenia oraz dostarczenie do szkoły wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Informuję również, że niezależnie od uczęszczania na lekcje religii uczniowie mają prawo uczestniczenia w lekcjach etyki, co również wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy życzą sobie uczestniczenia ucznia wyłącznie w lekcjach etyki składają oświadczenie dotyczące tego przedmiotu.
Jeśli rodzice nie życzą sobie uczestniczenia dziecka w zajęciach ani z religii ani z etyki - nie składają załącznika II.

 

Dokumenty do pobrania i dostarczenia do szkoły po opublikowaniu list zakwalifikowanych.

Załącznik I - kwestionariusz osobowy (pobierz).

Załącznik II - kwestionariusz wyboru nauki religi i etyki (pobierz).

Załącznik III - kwestionariusz dotyczący wyboru języka nauczania (pobierz).