Projekt "Bakcyl"

BAKCYL WYBRANE NAPISai

Klasa druga gimnazjum w bieżącym roku szkolnym bierze udział w projekcie edukacyjnym "Bakcyl" pod patronatem Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości finansowej młodego pokolenia Polaków w łatwy do przyswojenia sposób. Młodzież uczy się między innymi jak zachować stabilność finansową budżetu  domowego oraz bezpieczeństwo podczas transakcji internetowych.