Święto Niepodległości

3050.jak zmniejszyc fotke pl

Wedle definicji słownikowej tożsamość kulturowa to trwałe identyfikowanie się jednostek lub grup z określonym układem kulturowym, w wymiarze codziennym jednak jest to wspólnota wspomnień, doświadczeń oraz niejednokrotnie opinii. Zachowanie tejże nie byłoby możliwe bez historycznych wydarzeń, które nasza społeczność szkolna świętowała podczas piątkowego apelu. Bogactwo kultury było i pozostanie głównym nośnikiem przetrwania narodów, nawet jeśli te nie spełniają wymogów definicji państwa. Jesteśmy zatem zobowiązani o kulturę, a więc także o naszą tożsamość kulturową dbać ze szczególną atencją, bez niej bowiem odzyskanie niepodległości w 1918 roku z całą pewnością nie byłoby możliwe.

 

3051.jak zmniejszyc fotke pl

3052.jak zmniejszyc fotke pl